Ik ben bij Marron terecht gekomen omdat ik worstelde met de opvoeding van mijn kinderen. Hoe ga ik om met lastige situaties in de opvoeding en wat is mijn rol daarin.

Marron is een warme en betrokken vrouw, ze  luistert goed en legt het onderliggende bloot. Marron zorgt voor een veilige en open situatie, hierdoor heb ik nieuwe inzichten gekregen over hoe mijn kinderen mij erop wijzen om goed voor mezelf te zorgen.

Lastige opvoedmomenten zijner nog steeds maar ik weet nu hoe ik er op een andere manier naar kan kijken en mee om kan gaan. Doordat ik er anders mee omga hebben mijn kinderen meer ruimte om te kunnen zijn wie ze echt zijn.